preskoči na sadržaj

Tehnička škola Sisak

Učenjem kroz rad do kompetencija za tržište rada

        

 

Projekt "Učenjem kroz rad do kompetencija za tržište rada" namijenjen je učenicima Tehničke škole Sisak i zamišljen kao odgovor na povećane potrebe učenika Tehničke škole Sisak za stjecanjem radnog iskustva i znanja i vještina temeljenih na radu.

U Tehničkoj školi Sisak obrazuju se učenici u području strojarstva, elektrotehnike, ekologije i kemijske tehnologije za zanimanja strojarski računalni tehničar, tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom, tehničar za elektroniku, tehničar za računalstvo i ekološki tehničar. Nakon završetka obrazovanja učenici stječu zvanje tehničara i kompetencije s kojima konkuriraju za posao na tržištu rada. Nastojeći da kompetencije učenika koji završe obrazovanje u školi budu što konkurentnije na tržištu rada Tehnička škola Sisak zadnjih desetak godina provodi brojne aktivnosti kojima je zajednički cilj povećanje kvalitete škole, što u konačnici rezultira povećanjem kompetencija učenika koji završavaju školu.

Kako je jedan od strateških ciljeva EU za razdoblje 2011-2020 poboljšanje kvalitete i učinkovitosti strukovnog obrazovanja sa zadatkom da strukovno obrazovanje odgovori potrebama tržišta rada i u budućnosti dovede do gospodarskog napretka EU i njenih članica, tako se i Tehnička škola Sisak okrenula zadatku da podigne kvalitetu strukovnog obrazovanja u školi. Tako su uvedeni novi kurikulumi iz zanimanja strojarski računalni tehničar, tehničar za elektroniku i tehničar za računalstvo. Osnovna karakteristika tih novih kurikuluma je potpuno novi koncept obrazovanja okrenut ishodima učenja. Kurikulumi su osuvremenjeni i u njih su uključeni sadržaji relevantni na tržištu rada. Učenici zatim mogu birati između nekoliko ponuđenih modula koji imaju različite nastavne predmete i vode do različitih ishoda učenja, a uspostavljen je i sustav kreditnih bodova za uspoređivanje kvalifikacija sa srodnim kvalifikacijama iz drugih zemalja EU. U zanimanjima u kojima nisu uvedeni novi kurikulumi, uvedeni su u nastavu brojni novi sadržaji i nove metode poučavanja kako bi kurikulumi bili što bliži kompetencijama potrebnim na tržištu rada. Opremljeni su novi praktikumi, nabavljena je nova oprema, a nastavnici su usavršavanjem stekli kompetencije da mogu u svoje kurikulume uvoditi nove metode i nastavne sadržaje prateći razvoj tehnologije. Osim toga škola provodi brojne inovativne projekte, a učenici sa svojim radovima sudjeluju na sajmovima inovacija gdje redovito osvajaju vrijedne nagrade. Jedan od najpoznatijih projekata je utrka solarnih automobila ulicama Grada Siska. Provodeći sve ove aktivnosti učenici Tehničke škole Sisak dobivaju znanja i vještine koje su danas konkurentne na tržištu rada. Ono što im još nedostaje u obrazovanju je praktično iskustvo rada u poduzećima. Zbog toga smo se odlučili na organizaciju stručne prakse kroz mobilnost učenika u poduzeća u EU. U ovom projektu odlučili smo se na organiziranje stručne prakse u gradu Bolonji u Italiji i gradu Braga u Portugalu, kako bi učenici mogli u jednom potpuno novom radnom okruženju primijeniti svoja naučena znanja i vještine. Time će učenici razviti i svoje profesionalne i komunikacijske vještine, snalažljivost i samostalnost u jednoj potpuno drugačijoj životnoj okolini, steći će poslovne kontakte, usavršiti engleski jezik i naučiti osnove talijanskog i portugalskog jezika, te upoznati kulturu jedne nove zemlje. Osim toga u životopisu će dobiti jednu vrlo rijetku stavku iskustva rada u inozemstvu, koja će ih razlikovati od ostalih kandidata za zapošljavanje, a svoje kompetencije će moći i dokazati jer će posjedovati Europass mobility dokument, a stečeni ishodi učenja priznat će im se putem ECVET sustava kreditnih bodova. Pri tome treba napomenuti da je stručna praksa, odnosno radno iskustvo jedna od ključnih kompetencija koje se traže kod zaposlenja. Mogućnost da kroz program Erasmus+ osiguramo učenicima praktično iskustvo rada u poduzećima predstavlja nam idealan alat za podizanje kompetencija naših učenika.

Glavni cilj projekta je zato povećanje kompetencija učenika Tehničke škole Sisak s ciljem povećanja konkurentnosti na tržištu rada.

Specifični cilj ovog projekta je da učenici obavljanjem stručne prakse u poduzećima povećaju svoja znanja i vještine i to temeljna znanja i vještine struke, te steknu nova znanja i vještine temeljena na iskustvu praktičnog rada u poduzećima. Učenici će proširiti i svoje jezične i komunikacijske kompetencije i steći nove kulturološke kompetencije.

Projekt "Učenjem kroz rad do kompetencija za tržište rada" realizirat će se kroz trotjednu stručnu praksu 26 učenika Tehničke škole Sisak u poduzećima koja su smještena u okolici grada Bolonje u Italiji i 12 učenika u poduzećima u gradu Braga u Portugalu.


Tiskovna konferencija 28. svibnja 2018.

           

Tiskovna konferencija povodom novog projekta mobilnosti učenika Tehničke škole Sisak održana je 20. studenog 2018. godine u knjižnici Tehničke škole Sisak. Na tiskovnoj konferenciji predstavljen je projekt Tehničke škole Sisak “Učenjem kroz rad do kompetencija za tržište rada” za čiju provedbu je Tehnička škola Sisak dobila 101.978,00 Eura iz programa ERASMUS+.

Tehnička škola Sisak dobila je 102.000 eura za još jedan projekt stručne prakse na koju će otputovati 38 učenika. Kao i obično, s učenicima smo odradili pripremu, dobro smo ih opremili, osigurali džeparac i sve organizirali pa očekujem da će nam na proljeće, kad se vrate s putovanja i kad se ponovno vidimo s njima, prenijeti svoja iskustva – kazao je ravnatelj Tehničke škole Davor Malović predstavljajući projekt.

Medijima su se predstavili učenici koji sudjeluju na mobilnosti: Dora Drinčić, Isidora Carla Likić, Hela Kipson posavec, Leon Leskovar, Jura Šimić i Saša Milinović.

Ove godine se Sisačko-moslavačka županija uključila u sufinanciranje projekta i to sa 17.000,00 Eura. Osim projekta Tehničke škole Sisak Sisačko.moslavačka županija sufinancirat će i projekte Srednje škole Glina, Ekonomske škole i Osnovne škole Ludina.

– Projekt Tehničke škole Sisak sufinanciran je s gotovo 17.000 eura, Srednje škole Glina s 25.000 kuna, Ekonomske škole Sisak također s 25.000 kuna i Osnovne škole Ludina s gotovo 10.000 eura. To su sve važni projekti u kojima će učenici i nastavnici steći velika iskustva – rekao je župan Ivo Žinić za potpisivanja ugovora o sufinanciranju.

Iz medija:

https://lokalni.vecernji.hr/zupanije/ucenici-i-nastavnici-putuju-u-irsku-italiju-portugal-cesku-12025

https://www.radio-banovina.hr/mobilnost-koja-https://sisakportal.hr/ucenici-tehnicke-ekonomske-skole-praksu-ce-odraditi-inozemstvu/

donosi-nova-znanja-vjestine-i-kompetencije/

http://www.sisak.info/ucenici-tehnicke-skole-sisak-na-praksi-u-italiji-i-portugalu/

https://quirinusportal.com/2018/11/sisacko-moslavacka-zupanija-sufinancira-projekte-iz-programa-erasmus/


Stručna praksa učenika u Bolonji

           

 

"UČENJEM KROZ RAD DO KOMPETENCIJA ZA TRŽIŠTE RAFDA"

broj sporazuma: 2018-1-HR01-KA102-047163

U sklopu projekta “Učenjem kroz rad do kompetencija za tržište rada” 26 učenika Tehničke škole Sisak sudjelovalo je na mobilnosti u Italiji u gradu Bolonji. Učenici su obavljali stručnu praksu u poduzećima u okolici grada Bolonje. Na mobilnosti je sudjelovalo 26 učenika i to 14 učenika zanimanja tehničar za računalstvo: Isidora Carla Likić, Tin Šiško, Hela Kipson Posavec, Jan Hršak, Mladen Hangi, Matej Sitarić, Dora Drinčić, Josip Antunović, Michael Šantić, Mislav Blažević, Ivan Bončina, Tomislav Tominac, Borna Ivanković I Stjepan Galijan, 8 učenika zanimanja strojarski računalni tehničar: Ivan Prvonožec, Jakov Šime Kramarić, Luka Tomašević, Matej Budinski, Leon Leskovar, Jura Šimić, Lovro Govorčinović i Edislav Edi Petrović te 4 učenika zanimanja tehničar za elektroniku: Saša Milinović, Tin Mioković, Marin Bobeta i Lovro Brezak.

Učenici će odraditi tri tjedna stručne prakse u poduzećima u gradu Bolonji i okolici u kojima će steći kompetencije temeljene na radu. Kao partner na projektu odrabrana je partner IFOM s kojim je Tehnička škola Sisak već imala suradnju na prijašnjim projektima. Učenici će u poduzećima prolazeći program stručne prakse steći ishode učenja koji su unaprijed definirani, a stručna praksa će im biti priznata i u redovnom obrazovanju preko ECVET sustava priznavanja ishoda učenja stčenih u inozemstu.

Osim stručne prakse učenici su će imati i bogat kulturni program. Bit će im organiziran izlet u Veneciju, razgled grada Bolonje i posjet muzeju Ferarija.


Mobilnost učenika u Bragi - Portugal

           

"UČENJEM KROZ RAD DO KOMPETENCIJA ZA TRŽIŠTE RAFDA"

broj sporazuma: 2018-1-HR01-KA102-047163

 

Učenici Tehničke škole Sisak otputovali su na stručnu praksu u grad Bragu u Portugalu. Tamo će učenici odraditi 3 tjedan stručne prakse u sklopu projekta “Učenjem kroz rad do kompetencija za tržište rada”.

Projekt je financiran u sklopu programa ERASMUS+, a Tehnička škola Sisak je dobila iz tog programa 101.978,00 Eura za sufinanciranje projekta.

Na stručnu praksu u Portugal otputovalo je 12 učenika u pratnji nastavnika. Učenici koji su otputovali sui z tri zanimanja: tehničar za elektroniku – Dino Terman, Gabrijel Jordan, Andrea Radošević i Majk Cerjak, tehničar za električne strojeve s primijenjenim računačlstvom: Alen Fetić, Luka Zaparenkov, Ivan Škacan i Mateo Brlić i iz zanimanja ekološki tehničar – Nikolina Mainić, Andreas Angelo Mavrlja, Mihael Lončarević i Marina Starčević.

Učenici će obaviti stručnu praksu u ukupno 6 poduzeća i steći ishode učenja koji će im biti priznati i u redovnom obrazovanju putem ECVET sustava.

Osim stručne prakse učenici će imati i dva izleta u Lisabon i Porto, a posjetit će i svetište u Fatimi.

 

 

 

 


Tiskovna konferencija - završetak projekta mobilnosti učenika Tehničke škole Sisak

           

 

Dana 27 svibnja 2019. održana je tiskovna konferencija u Tehničkoj školi Sisak na na kojoj su predstavljeni rezultati projekta “Učenjem kroz rad do kompetencija za tržište rada”. U sklopu projekta 38 učenika je obavilo trotjednu stručnu praksu u Itali i Portugalu. Tijekom stručne prakse učenici su stekli ishode učenja koji su im priznati kroz ECVET sustav, a učenici su dobili i Potvrde o obavljenoj stručnoj praski i Eurpass Mobility document kojim mogu i dokazati stečeno radno iskustvo.

„Prošle godine smo proveli projekt Erasmus + u sklopu kojeg su naši učenici bili na stručnoj praksi u Bologni u Italiji te u Portugalu, u mjestu Braga. Ovaj mjesec su objavljeni rezultati Erasmusa za sljedeću godinu. Tu smo dobili 113 tisuća eura za mobilnost učenika u sljedećoj školskoj godini, tako da će naši učenici opet ići u Bolognu i ove godine u Sevillu“, najavio je ravnatelj Tehničke škole Sisak, Davor Malović napomenuvši kako je ova škola u Erasmus uključena od 2010. Godine te do sada na tu osnovu povukla više od milijun eura za edukacije učenika i nastavnika.

Tijekom ove školske godine ukupno je 26 učenika Tehničke škole Sisak odradilo trotjednu stručnu praksu u tvrtkama u okolici Bologne u Italiji, a 12 učenika u trvtkama na području protugalske Brage.

Među njima je bila i Isidora Carla Likić, polaznica 3.d razreda, smjer tehničara za računalstvo.

„Prošle sam godine sudjelovala na praksi u Bologni i mogu reći da su iskustva svih učenika u svakom slučaju pozitivna. Mi smo tamo svaki dan išli „na posao“, imali smo organiziranu večeru, a sve ostalo je bilo slobodno vrijeme. U tvrtkama u koje smo išli na praksu, svatko je imao nešto svoje za raditi, ovisno od učenika do učenika i područja za koja su se opredijelili. Neki su primjerice išli na web programiranje, ja sam išla na hardware, strojari su išli na CNC. Puno toga je bilo zapravo u interesu učenika, odnosno učenici bi većinom išli u ona područja koja njih zanimaju i to je bilo jako dobro“, ispričala je Isidora Carla kojoj je, kao njenim kolegicama i kolegama certifikate o obavljenoj stručnoj praksi uručio župan Ivo Žinić.

„Mi u programu Erasmus sudjelujemo od 2010. godine i svake godine imamo jedan ili dva projekta. Do sad smo proveli devet projekata mobilnosti učenika i nastavnika. Sljedeće godine ćemo imati osam mobilnosti učenika. Na dvotjedno stručno usavršavanje će ići i dva nastavnika – jedan u tvornicu automobila za elektroniku, a drugi u firmu koja se bavi CNC tehnologijom. Kao što znate, mi smo i nositelji Povelje za mobilnosti. Ona se dodjeljuje ustanovama koje su pokazale iznimne rezultate u provođenju Erasmus + projekata i naravno, visoku kvalitetu tih projekta. Budući da smo nositelji Povelje, imamo osigurana sredstva za sljedeće četiri godine, a to znači da sad možemo organizirati i dugotrajne mobilnosti. Znači, ovisno o interesu učenika, možemo im organizirati i po tri mjeseca boravaka u firmama“, objasnio je ravnatelj Malović.

Dodao je kako svake godine Tehnička škola Sisak kroz projekte mobilnosti „povuče“ između 100 i 120 tisuća eura. 


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Korisni linkovi

 > Sisak1

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Forum
CMS za škole logo
Tehnička škola Sisak / Marijana Cvetkovića 2, HR-44010 Sisak / www.ss-tehnicka-sk.skole.hr / ured@ss-tehnicka-sk.skole.hr
preskoči na navigaciju